Despre Drumuri, Alegeri… Viata

Se spune că erau trei prieteni care își doreau să urce un munte. În vârful acestuia trăia un bătrân întelept pe care își doreau să-l cunoască. La un moment dat ajung ei la o răscruce, iar fiecare a ales să urmeze o altă cărare.

Primul a ales o cărare abruptă, ce urca drept către vârf. Nu-i păsa de pericole, dorea să ajungă la bătrânul din vârful muntelui cât mai rapid. A doua cale nu era la fel de abruptă, însă străbătea un canion îngust și accidentat. Iar cel de-al treilea a ales o cărare mai lungă, ce ocolea muntele șerpuind în pante line.

După 7 zile, cel care urcase pe calea cea abruptă a ajuns în vârf extenuat, plin de răni sângerânde. Nerăbdător s-a așezat să-și aștepte prietenii. După o altă săptămână, ameţit de vânturile puternice care i se împotriviseră, ajunse și al doilea. Se așeză în tăcere lângă cel dintâi, așteptând.

Trecură alte două săptămâni și sosi cel de-l treilea, cu faţa strălucindu-i de fericire, semn al unei profunde stări de liniște și mulţumire interioară.Ceilalţi doi erau furioși pentru că drumul lor a fost greu și au avut mult de așteptat, în timp ce drumul celui de- al treilea părea să fi fost o adevărată plăcere.

Așa că, odată ajunși la bătrân, l-au întrebat care drum era cel mai bine ales.

– Ce ai învăţat tu? îl întrebă el pe primul. – Că viaţa este grea și plină de pericole și greutăţi; că este plină de suferinţă și adeseori ceea ce întâlnesc în cale îmi poate provoca răni. Că pentru fiecare pas înainte, trebuie să duc o luptă încrâncenată care mă sleiește de puteri. Așadar… am ales eu calea cea mai bună către tine? – Da! ai ales bine…

Iar tu, tu ce ai învăţat? îl întrebă pe al doilea. – Că în viaţă multe lucruri mă pot abate din cale; că uneori pot să pierd drumul, ajungând cu totul altundeva decât doresc… dar dacă nu îmi pierd încrederea, reușesc până la urmă. Așadar… am ales eu calea cea mai bună către tine? – Da! ai ales bine…

Și tu, ce ai învăţat? îl întrebă pe ultimul. – Că mă pot bucura de fiecare pas pe care îl fac dacă aleg să am răbdare. Că, dacă privesc cu înţelegere, viaţa nu este o povară grea, ci un miracol la care sunt primit cu bucurie să iau parte. Că iubirea care mă înconjoară din toate părţile îmi poate lumina sufletul dacă îi dau voie să pătrundă acolo. Așadar… am ales eu calea cea mai bună către tine? Da! ai ales bine…

Uimiţi de răspunsurile bătrânului, cei trei prieteni au căzut pe gânduri. Și au înţeles, în sfârșit, că la orice răscruce pot alege … iar viaţa fiecăruia este rezultatul alegerilor făcute.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: 0722,207,514
Braila, ROMANIA
Skip to toolbar