• Evaluare cognitiv / comportamentală prin teste validate si licenţiate de Colegiul Psihologilor din România şi recunoscute la ultimele Congrese şi Conferinţe Internaţionale – Scala de Screening si Diagnostic Psihiatric (PDSQ), Matrici Progesive Raven (Raven’s Progressive Matrices), Scala Beck, Testul Lucher, Testul Szondy, etc.;
  • Evaluarea procesului de îmbătrânire prin aplicarea celui mai complet şi complex instrument clinc de testare a deteriorării cognitive existent la nivel mondial – Testul Mini Mental State Examination, 2nd Edition (MMSE – 2).

Testul este eficient in screening-ul pacientilor cu deteriorare cognitivă, având două obiective majore:

a)  depistarea unui deficit cognitiv deja instalat;

b) preventie prin verificari periodice ce ar putea prezice apariţia unei boli degenerative;

  • Eliberare referate pentru comisii de expertiză
Phone: 0722,207,514
Braila, ROMANIA
Skip to toolbar